Bảng giá đất

BẢNG GIÁ ĐẤT

 

Khu vực

Giá thị trường

Vị trí 1

Vị trí 2